کودکان زاهدانی در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان با معبود خود به راز و نیاز پرداختند.