چادر مادر من فاطمه(س),حرمت دارد... چادر مادر من فاطمه(س),حرمت دارد... قاعده,رسم,شرایط دارد... شرط اول:همه ش نیت توست,محض اجبار پدر و مادر, یا که قانون ورودیه دانشگاه است, یا قرار است گزینش شوی از ارگانی, یا فقط محض ریا,شایدم زیبایی,یا کمی آرایش, نمی ارزد به ریالی خواهر... چادر مادر من فاطمه(س),شرطش عشق است... عشق به نجابت به وفا,عشق به حجاب و حیا,عشق به چادر زهرا(س), که برای تو و امنیت تو خاکی شد... تا تو امروز شوی راحت و آسوده... کسی سیلی خورد,خون این سیل شهیدان,همه ش با هدف چادر تو ریخته شد,خواهرم... حرمت این پارچه ی مشکی کعبه والاست...یادگار زهراست(س)... نکند چادر حضرت زهرا(س) سر کنی اماروشت,منشت,بشود عین زنان غربی,خنده های مستی,چشمک و ناز و ادا,عشوه های ناجور و ... بخدا قلب خدا میگیرد... بخدا مادر من فاطمه زهرا(س) شاکی میشود... به همان لحظه سیلی خوردن,لحظه پشت در او سوگند... خواهرم چادر مادر من فاطمه(س) حرمت دارد... خواهرم!همه دارو ندارم به فدایت حرمتش را نشکن...