اخبار,اخبارسیاست  خارجی,محمد  جواد ظریف

 

در زمان پادشاهی پیشدادیان،درجنگی باتوران،افراسیاب سپاهیان ایران را درمازندران محاصره می‌کند.سرانجام منوچهرپیشنهاد سازش می‌دهدوتورانیان پیشنهادآشتی را می‌پذیرندوبرای پذیرش این پیشنهادسازش وکوچک‌انگاری ایرانیان پیشنهادمی‌کنند که یکی از پهلوانان ایرانی برفرازالبرز تیری بیندازد وجای فروافتادن آن تیر،مرزایران وتوران شناخته شود.درایران کسی دلیری این کار رابه خودنمی‌دهد.آرش که پیک لشکر ایران بود پیامی رابه لشکر توران می‌برد .

 

پادشاه توران برای کوچک شماردن بیشتر ایرانیان خود آرش را برمی‌گزیند و آرش ناگزیر به پذیرش این کار می‌شود.از آن سو درلشکر ایران همه برآرش خرده می‌گیرند که چرا این پیشنهاد را پذیرفتی و اینکه این کار مایه ننگ ایران خواهد شد.آرش بر فرازدماوند می‌رودوتیر را در چله کمان گذاشته و پرتاب می‌کند.آرش همه هستی و توان و آبرویش رابرای مرزهای وطن می گذارد،پس از این تیراندازی جانش در خاک ایران پخش می‌شود و روانش در تیر دمیده می‌شود. تیر از بامداد تا هنگام غروب خورشید پرواز می کندو درکناررود جیحون بر درخت گردویی فرود می‌آید.همان جامرزایران و توران خوانده می شود.


افسانه ها بخشی از باور ایرانیان هستند.بخشی از مثل هاو افسانه ها برای همیشه دریاد آدم هاباقی می ماند و نسل به نسل منتقل می شود.فرقی نمی کند از کدام تباروکشور باشی،افسانه های مشترک چنان مَثل های جاویدان پیوندی ناگسستنی برای آدم ها می سازند. در طول تاریخ ایران بارهاوبارها افسانه آرش چراغ راه بسیاری از فرزندان این سرزمین بوده است.ازامام قلی و ستارخان وباقرخان و صوراسرافیل ها تا تمام گمنامانی که درمقابل دشمنان این خاک ایستادند،از مصدق وفاطمی که درمقابل زیاده خواهی های بیگانگان ایستادندتاهشت سال دفاع جانانه فرزندان این سرزمین وباکری ها و همت هاو  باقری هاو هزاران ایرانبان جاوید نام وطن  و اکنون که نوبت به  تیم مذاکره کننده هسته ای ایران رسیده ،همگی آرش هایی برای این سرزمین بودندکه درمقابل زیاده خواهی هایی که منافع و خاک این کشور را موردتهدیدوتحدیدقرار می‌داده مقاومت کرده اند.


این بار به جای کمان و تیر،نوبت قلم و نوت بوک وآیپد وتبلت است اما زمین بازی همان است که بود.یک روزمرزهای جغرافیایی یک سرزمین دستخوش تلاطم بودندو امروز مرزهای منافع ملی یک کشور برلبه پرتگاه هستند.زمین جدال شاید متفاوت باشداما هنوز این سرزمین چشم انتظار آرش هایی است که بی ادعا فرزندان این خاک باشند.تیم هسته ای ایران،ایستاده بر سر آرمان است.

 

دیروز مازندران درخطر بودوامروز تحریم ها،مردم یک سرزمین و منافع ملی را آزار می‌دهند.خبرها همچنان در وین در جریان است.وین گرم و آفتابی است.دوشنبه ای که وعده داده شده بودند بالاخره رسید.تاریخی که تحریم های اتحادیه اروپا تا آن زمان تعلیق شده بود فرارسید.دیروز،دوشنبه ظریف بار دیگر در اظهاراتش تاکیدداشت که تمدید توافقی در کار نخواهد بودو تا جایی که لازم باشدبه مذاکرات ادامه خواهندداد.اظهار نظری که دیگر برای آنان که مذاکرات را در 2 سال گذشته دنبال کرده اندعجیب نخواهد بود.درنوامبر 2013 این سخنان در ژنو شنیده شد،آنگاه که ایران و1+5 به توافق اولیه دست یافتند نیز طولانی ترین مدت نشست دو جانبه وزرا در جریان بود.8 ساعت پشت درهای بسته ایران وآمریکا مذاکره کردند.باردیگر در آوریل 2015 و در لوزان بود که گفته شدتمدیدی درکار نیست و مذاکرات ادامه می یابدو این ادامه یافتن بدون اعلام تمدید مذاکرات،برای 48 ساعت بعدی ادامه یافت.


  جدالی برای حفظ منافع کشور
حال مذاکره ایران و غرب در وین8 شاید تبدیل به طولانی ترین گفت‌وگوی دیپلماتیک تاریخ شناخته شده بشر شده است.شایددرسال‌های آتی برای بسیاری از دانش آموختگان سیاست خارجی و روابط بین الملل این مذاکرات طولانی کلاس درسی سخت و پیچیده محسوب شود.کشوری چون ایران با 818 میلیارد دلار درآمد ناخالص ملی درمقابل 6 قدرت جهان که در سال حدود 50 هزار میلیارد دلار درآمد ناخالص ملی دارندنشسته است و یکی از طولانی ترین و سخت ترین مذاکرات قرن را رقم می زند.

 

خبرهایی که از پشت درهای بسته هتل پله کوبورگ وین می‌رسد از دقت بسیار وزیر امور خارجه ایران حکایت دارد.گفته می شود ظریف آن قدر بر سر تک تک کلمات متن توافق با وزرای غربی بحث و جدل دارد که تقریبا حوصله وزیران امور خارجه 1+5 سر رفته است.هموند و اشتان مایر دیروز دیگر به صراحت خواسته اند که اتمام مذاکرات اعلام شود و توافق نهایی حاصل شود. وزیر امور خارجه چین نیز چنین عقیده ای داشته است اما گویا کمانداران ایران برای رسیدن به حداکثر منافع ملی قصد کوتاه آمدن ندارند.

 

محمد جواد ظریف با همراهی سیدعباس‌عراقچی، مجید تخت روانچی و علی اکبر صالحی و تیم دیپلماتیک و فنی به هیچ وجه از نکات ریز نیز چشم‌پوشی نمی‌کنند.ظریف در این مدت نشان داده است که مرد مذاکره نیمه کاره نیست او چشم در چشم با طرف های مقابل مذاکره می کند و همان‌طور که می خندد، همان‌قدر نیزمی تواند جدی و گاه پرخاشگر باشد و ارتباط را به قدری پیش می برد که بر سر تک تک کلمات توافق و قطعنامه شورای امنیت با کشورهای غربی کلنجار می رود که مبادا در فردای روزگار تاریخ از او به عنوان دیپلماتی نالایق یاد کند.ظریف و تیم همراهش می دانند که دارند وارد بخشی از کتاب تاریخ این سرزمین می شوند.

 

آنها می دانند که شاید از قضاوت مردمان روزگارشان در امان بمانند اما از قضاوت تاریخ راه گریزی ندارند.تیم هسته ای ایران با تمام توان و آبرویش در میان این کارزار سخت ایستاده است . تصاویری که از آنان در فضای مجازی منتشر می‌شود گاه کاملا نشان از خستگی آنان دارد، خستگی‌ای که در پس لبخندهای امیدبخش‌شان پنهان می کنند. تیم مذاکره کننده ایران اکنون در مقابل وزرای غربی قرار گرفته است که سال‌ها به مدد سوءمدیریت های دولت های نهم و دهم شرایط نامطلوب را بر ما تحمیل کرده اند حالا آنان صدایی متفاوت می شنوند. صدایی که این بار ندای منطق و مباحث حقوقی را با خود دارد.اخبار و گزارش های روز که در وین در جریان است پر از جزییات دیدارهاست. دیروز بالاخره همه وزرای امور خارجه کشورهای 1+5 در وین گرد هم آمدند.

 

وزیر امور خارجه چین نیز که پیش از این اعلام کرده بود تنها زمانی باز می گردد که مذاکرات به نتیجه برسد روز یکشنبه به وین بازگشت و آخرین وزیر نیز هاموند بود که وی نیز دیروز در یک رفت و برگشت از لندن به وین ، عصر در وین و در جمع وزرا حاضر شد.وزرای کشورهای اروپایی همزمان با مذاکرات وین 8 باید مذاکرات با یونان را نیز پیش ببرند و عجیب نیست که آنان بارها در طول سه روز وین را ترک کرده و به پایتخت های خود بازگشته اند.عصر دیروز هم دیدارها همچنان ادامه داشت .دیدار در سطح معاونین و وزرا  البته در حالی بود که برای دقایقی در مقابل هتل کوبورگ تندروهای اسراییلی علیه مذاکرات تجمع کردند که با برخورد پلیس وین متفرق شدند.


  بالکن و توییتر همچنان از ارکان مذاکرات
ظریف دیروز البته بار دیگر از فراز بالکن هتل پله کوبورگ با روزنامه نگاران سخن گفت. عصر دیروز بود که در مقابل این پرسش مشخص که آیا امشب مذاکرات تمام می شود وی با حرکت سر پاسخ داد که این اتفاق نخواهد افتاد و البته لبخندهای معروف و تمام‌کننده وی چاشنی این پاسخ بود.  ساعتی پس از این حرکت ظریف بود که توییتر ظریف پس از حدود 4 روز به روز شد.

 

وزیر امور خارجه در پیام توییتری نوشته است: «اگر توافق هسته ای به دست بیاید،پیروزی دیپلماسی به این معنی خواهد بود که همه در زمانی که می توانستیم بازنده باشیم، برنده بودیم. ساده و واضح:نیاز به چرخش نیست.»توییت قبلی ظریف برای 48 ساعت محل جدال‌های بسیاری بود . او با توییت به موقع خود موفق شد بازی رسانه ای را از دستان وزیر امور خارجه آمریکا بگیرد و حال اشاره مشخص توییت ظریف در این توییت ، که نیازی به چرخش نیست،شاید پیامی برای بسیاری باشد که فکر می کردند توافق وین قرار است از تفاهم لوزان عبور کند.دقایقی پس از توییت ظریف ، این بار نوبت به رئیس جمهور ایران رسید که توییتر خود را به روز کند.

 

توییتر حسن روحانی پیامی با این محتوا را منتشر کرد:«اگر توافق هسته ای به‌دست آید، پیروزی دیپلماسی و احترام متقابل است بر پارادیم کهنه انزوا و فشار. شروع خوبی است.»با توجه به این که دفتر رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است که پس از امضای توافق با مردم مستقیم سخن خواهد گفت و به کار بردن جمله شروع خوبی است توسط رئیس جمهور را شاید بتوان امید بخش دانست.مذاکرات همچنان و تا پاسی از شب در وین ادامه داشته است.23:30 دوشنبه شب دیدار وزرای خارجه1 + 5  و ایران دوباره به جریان افتاده است و حال همه منتظر صبح سه شنبه به وقت تهران هستند.


کمانداران ایرانی همچنان مشغول مذاکره هستند و چیزی کمتر از قرار داد خوب نمی خواهند. روند مذاکرات طولانی شده و بسیاری از خبرنگاران و اهالی رسانه و افکار عمومی خسته و کلافه هستند اما شاید دوباره باید به یاد آوریم تیری را که یک شبانه روز راه پیمود تا مرزهای وطن را مشخص کند.به جای ابراز نارضایتی کردن از روند طولانی شده مذاکرات هسته‌ای به یاد آوریم که ظریف و یارانش چه مسیر پر پیچ و خمی را پشت سر گذاشته اند.ظریف دیپلماتی توانمند است که حیطه سیاست ورزی خود را نیک می شناسد. او نشان داده که به کمترین قانع نمی شود و برای حق این سرزمین همچنان ساعت ها ادامه می دهد. با همه توان و آبرویش در میانه این بازی ایستاده است. بازی‌ای که به نفس های آخر رسیده است ، به قدم های آخر. حالا دیگر ایستاده به تماشای قدم های آخر ایستاده ایم.

حاشیه های وین :
  کاخ سفید اعلام کرد: در صورتی‌که نتیجه نهایی امشب حاصل نشود، توافقنامه موقت هسته ای تمدید خواهد شد.


  سخنگوی کاخ سفید در مورد آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای: هنوز چند مانع وجود دارد اما برخی موضوعات مهم جمع‌بندی شده است.


  منبع نزدیک به تیم مذاکر ه کننده هسته‌ای گفت: برای مذاکراتی که در آن هستیم تاکنون هیچ ضرب الاجلی تعیین نشده است که نیاز به تمدید آن باشد.


  از میان وزرای حاضر در 1+5 تنها ظریف است که تا کنون چندین بار محل اقامتش را برای خرید ترک کرده است.


  جان بینر رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در گفت وگو با شبکه تلویزیونی سی.بی.اس گفت :«اگر پرزیدنت اوباما میز مذاکره بر سر برنامه هسته ای ایران را ترک کند، او را تحسین می کنم؛ زیرا نبود توافق، بهتر از یک توافق بد خواهد بود.»