طبق اعلام دفتر مقام معظم رهبری میزان فطریه بر اساس قیمت گندم برای هر نفر حداقل ۶ هزار تومان است.
خبرگزاری فارس: میزان فطریه برای هر نفر ۶ هزار تومان اعلام شد
   میزان فطریه بر اساس قیمت گندم برای هر نفر حداقل شش هزار تومان است.

انتهای پیام/